}

I dag kl. 11 kom vi til Korinthkanalen, som for os er en af milepælene på vores tur. 3,5 sømil lang, gennemsejlingen koster for vores båd 185 EU, hertil kommer så diesel, så det var en dyr fornøjelse. Men oplevelsen var fantastisk, den romerske kejser Nero tog det første spadestik til dette bygningsværk. Han satte derefter Jødiske slaver til at grave kanalen gennem den ca. 6,5 km brede tange, der forbinder Pelepones med fastlandet. Arbejdet gik i stå og først 1893 kunne kanalen indvies, efter 11 års intensivt byggeri. Søvejen mellem Pàtras og Piræus blev dermed 200 sømil kortere. Kanalen har derfor haft afgørende betydning for Piræus udvikling til Græsk hovedhavn.

Ved vandoverfladen er kanalen 25 meter bred og 8 meter dyb, og kan kun passeres af mindre skibe. Derfor har kanalen i dag mistet sin betydning for erhvervsskibsfart.

Enkelte vil måske undre sig over vores hovedbeklædning, men der er flere tilfælde af stenkastende tilskuer på broerne over kanalen, og det gør sandsynlig vis meget ondt at få en lille sten i hovedet, så derfor vores noget specielle hovedbeklædning .