30/8

Den almindelige opfattelse blande lystsejlere her, i Euripos sundet, som skilder Evia fra fastlandet i byen Chalkis, er at det er alene Port Autorite der skalter og forvalter tidspunktet, for hvornår broen åbner. Vi har også været på den vogn:  Det er kun for at demonstrere magt, De er sku ligeglade med os lystsejlere, det kan ikke passe at man år 2014 ikke kan forudse højvande her i Grækenland det kan man alle andre stæder i verden, De sidder bare på deres kontor og sover, De skulle have et kursus i servicering af sejlerne osv.osv.

Undskyld, undskyld ved en nærmere undersøgelse har det vist sig at vi alle ta`r fejl af jeres arbejde, i gør virkelig jeres bedste og forsøger at løse jeres opgave så godt som muligt.

Forklaring :  

PÅ DEN østlige side af Grækenland i nærheden af byen Chalkis skiller et snævert sund øen Evia fra fastlandet. Sundet, der kaldes Euripos, er cirka 8 kilometer langt og varierer i bredden fra 1,6 kilometer til kun 35 meter. Det laveste sted er blot 6 meter dybt. Navnet Euripos, der betyder „hurtig strøm“, er en rammende beskrivelse af sundets til tider hurtige vandstrøm, som ofte bevæger sig med næsten 20 kilometer i timen. Nogle dage ser det dog ud som om strømmen driver snart den ene vej og snart den anden vej, og den kan også helt standse. Det skyldes tidevandet. Mange tager til en lille bro der krydser sundet ved Chalkis, for at se dette usædvanlige tidevandsfænomen.

Tidevand skyldes at Solen og Månen trækker i Jordens vandmasser. Derfor ændrer tidevandet sig alt efter Jordens placering i forhold til Solen og Månen. Når det er nymåne, befinder Solen og Månen sig på den samme side af Jorden. Ved fuldmåne står Solen og Månen på hver sin side af Jorden. I begge tilfælde samarbejder Solen og Månen om at fremkalde det højeste tidevand.

Normalt er det højvande og lavvande to gange i døgnet i Euripos-sundet. I en periode på 6 timer og 13 minutter bevæger strømmen sig i én retning, hvorefter den standser en kort tid og skifter kurs i modsat retning. Den følger dette tilbagevendende mønster i 23 eller 24 dage af en månemåned. Men de sidste fire eller fem dage i en månemåned sker der flere usædvanlige ting. Nogle dage ændrer strømmen slet ikke retning, mens den andre dage skifter retning helt op til 14 gange!

Forsøg på at forklare fænomenet

Fænomenet i Euripos har i flere tusind år voldt iagttagere hovedbrud. Ifølge overleveringen kunne Aristoteles, der levede i det fjerde århundrede f.v.t., ikke løse gåden om tidevandsstrømmene og kastede sig af fortvivlelse i sundet og druknede. Men faktum er at han ikke druknede, for i sit værk Meteorologica forsøgte han at forklare disse strømme. Han skrev: „Det lader til at havet strømmer gennem det smalle stræde på grund af det omgivende land. Det er Jordens svingninger der gør at vandet strømmer fra en mindre vandsamling ud i en større.“ Aristoteles troede fejlagtigt at jordskælv, som er almindeligt i området, og havets bølger fik jorden til at svinge. Omkring hundrede år senere var den græske astronom Eratosthenes opmærksom på at „havets vandstand er forskellig i hver sin ende [af sundet]“. Han mente at strømmene opstod fordi bredderne ved sundet ikke var lige høje.

Selv i dag forstår man ikke helt hvorfor tidevandet i Euripos er uregelmæssigt. Men det lader til at den regelmæssige strøm er et resultat af den forskel der er i vandstanden i hver sin ende af sundet. Det bevirker at vandet strømmer fra stedet med den høje vandstand i retning af den lavere. Forskellen i vandstanden kan være helt op til 40 centimeter og er synlig fra broen ved Chalkis.

Hvorfor denne forskel?

Hvad er forklaringen på denne forskel i vandstanden? Når der er højvande, deler tidevandsstrømmen fra det østlige Middelhav sig i to grene ved øen Evia. Den vestlige gren løber ind i den sydlige ende af sundet, mens den østlige gren må bevæge sig hele vejen rundt om øen inden den strømmer ind i sundet fra nord. At den østlige strøm skal tilbagelægge en længere strækning, bevirker at den kommer fem kvarter senere til Euripos. Under disse omstændigheder vil vandstanden blive højere og vandtrykket større i den ene ende af sundet. Dette forstærker kraften i de regelmæssige tidevandsstrømme som går gennem Euripos.

Men hvad er forklaringen på de uregelmæssige strømme? Når Månen er i sit første og andet kvarter, bliver Månens tiltrækningskraft ikke forstærket, men modvirket af Solens. Mens Månen frembringer lavvande, vil Solen modvirke det ved at skabe højvande. Det medfører at der på sådanne tidspunkter ikke er så stor forskel på vandstanden i den nordlige og den sydlige ende af sundet. Derfor mindskes tidevandsstrømmens kraft. Vinden har også indflydelse på strømmen, da den kan modvirke strømmens kraft så vandstrømmen helt standser op.

Der kan selvfølgelig fortælles meget mere om hvordan denne interessante og gådefulde strøm opfører sig. Hvis du nogen sinde kommer til Grækenland, skulle du tage til Evia og med egne øjne se det fascinerende tidevandsfænomen i Euripos.